Xuất hiện “cannot be used available in d-sub signal only” khi chơi game?

Oct 18, 2018
Hỏi & Đáp
3 0

Xuất hiện “cannot be used available in d-sub signal only” khi chơi game?

Cho mình hỏi mình mở game lên nó hiện ” CANNOT BE USED AVAILABLE IN D-SUB SIGNAL ONLY ” thì làm sao tắt nó đi ạ? Hướng dẫn mình cách tắt với ạ, cảm ơn ad.

Hướng dẫn Caidatwin.net

Bạn mở phần menu trên màn hình lên sẽ có phần tắt bảng đó bạn nhé. Với những lỗi này mình có thể điều chỉnh trên màn hình không phải do máy tính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button