; charset=UTF-8" /> USB Máy Tính 8Gb - 16 Gb - 64Gb Các Loại Cho Giá Rẻ

USB Máy Tính 8Gb – 16 Gb – 64Gb Các Loại Cho Giá Rẻ

Jan 22, 2019
Sửa Chữa Phần Cứng
0 0

USB Máy Tính 8Gb – 16 Gb – 64Gb Các Loại Cho Giá Rẻ

USB 3.1 – HYSSD 64G HY-710 600.000 36T
USB IMATION LINK 32gb 3.0 (1 đầu Lightning iphone 1 đầu usb 3.0 ) 510.000 12T
USB 8G ADATA CÔNG TY 215.000 24T
USB 16G ADATA CÔNG TY 218.000 24T
USB 32G ADATA CÔNG TY 240.000 24T
KINGTON BH 24T
Usb 8G Sandisk cz50 CHÍNH HÃNG 232.000 60T
Usb 16G Sandisk cz50 CHÍNH HÃNG 234.000 60T
Usb 16G Sandisk cz33 Cruzer Fit CHÍNH HÃNG ( SIÊU NHỎ,GỌN) 235.000 60T
Usb 3.1 – 16G Sandisk cz430  Ultra Fit CHÍNH HÃNG 284.000 60T
Usb 3.1 – 32G Sandisk cz430  Ultra Fit CHÍNH HÃNG 301.000 60T
Usb 3.1 – 64G Sandisk cz430  Ultra Fit CHÍNH HÃNG 470.000 60T
Usb 3.1 – 128G Sandisk cz430  Ultra Fit CHÍNH HÃNG 785.000 60T
USB  4G  Kington công ty Tem VSP 24T
USB  8G  Kington công ty Tem VSP 24T
USB  16G  Kington công ty Tem VSP 24T
USB  32G  Kington công ty Tem VSP 24T
USB 4G KINGTON SE9 MẨU MỚI MINI 24T
USB 8G KINGTON SE9 MẨU MỚI MINI 24T
USB 16G KINGTON SE9 MẨU MỚI MINI 24T
USB 32G KINGTON SE9 MẨU MỚI MINI 24T
USB  4G  Kington Chính hãng FPT 24T
USB  8G  Kington Chính hãng FPT 215.000 24T
USB  16G  Kington Chính hãng FPT 217.000 24T
USB  32G  Kington Chính hãng FPT 240.000 24T
USB  3.0 – 16G  Kington Chính hãng FPT 220.000 24T
USB  3.0 – 32G  Kington Chính hãng FPT 255.000 24T
USB  3.0 – 64G  Kington Chính hãng FPT 365.000 24T
USB MÓC KHÓA 16G REMAX RX-802 CHÍNH HÃNG 337.000 24T
USB  4G  Toshiba  chính hãng FPT 212.000 24T
USB  8G  Toshiba chính hãng FPT 215.000 24T
USB  16G  Toshiba  chính hãng FPT 217.000 24T
USB  32G  Toshiba  chính hãng FPT 240.000 24T
USB 16G TOSHIBA 3.0 U301 chính hãng 280.000 24T
USB 32G TOSHIBA 3.0 U301 chính hãng 360.000 24T
USB Kingmax 16G Chính hãng 224.000 24T
USB Kingmax 32G Chính hãng 265.000 24T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung