; charset=UTF-8" /> Tải & cài đặt game liên minh xong chọn tướng vào game là tắt màn hình?

Tải & cài đặt game liên minh xong chọn tướng vào game là tắt màn hình?

Oct 18, 2018
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

Tải & cài đặt game liên minh xong chọn tướng vào game là tắt màn hình?

Mình tải game liên minh báo lỗi vậy không vào được, mình chọn tướng xong là vậy. Ad giúp mình với. Cảm ơn ad nhiều nhé.

Hướng dẫn của Caidatwin.net

Với trường hợp này bạn  cần kiểm tra lại xem màn hình  có độ phân giải quá nhỏ để chơi game hay không? Nếu độ phân giải màn hình quá nó khi vào game sẽ gặp tình trạng tắt màn hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung