Tag Archives: Mở máy tính cpu chạy nhưng màn hình & bàn phím không lên phải làm sao?