Phụ Kiện Máy Tính

USB 

USB 4G SANDISK CZ50 Chính hãng
USB 8G SANDISK CZ50 Chính hãng
USB 16G SANDISK CZ50 Chính hãng
USB 16G SANDISK CZ430 Ultra Fit 3.1 Chính hãng
USB 32G SANDISK CZ430 Ultra Fit 3.1 Chính hãng
USB 64G SANDISK CZ430 Ultra Fit 3.1 Chính hãng
USB 128G SANDISK CZ430 Ultra Fit 3.1 Chính hãng
USB 4G KINGSTON công ty
USB 8G KINGSTON công ty
USB 16G KINGSTON công ty
USB 32G KINGSTON công ty
USB 4G KINGTON CH FPT
USB 8G KINGTON CH FPT
USB 16G KINGTON CH FPT
USB 32G KINGTON CH FPT
USB 4G KINGSTON SE9 MẨU MỚI MINI
USB 8G KINGSTON SE9 MẨU MỚI MINI
USB 16 KINGSTON SE9 MẨU MỚI MINI
USB 32G KINGSTON SE9 MẨU MỚI MINI
USB 32G KINGSTON 3.0 Chính hãng FPT/Viết  Sơn/SPC
USB 64G KINGSTON 3.0 Chính hãng FPT/Viết  Sơn/SPC

USB 16G SanDisk Ultra Micro USB M3.0 OTG
USB 32G SanDisk Ultra Micro USB M3.0 OTG
USB 64G SanDisk Ultra Micro USB M3.0 OTG

USB 8G TEAMGROUP C171 Chính hãng
USB 16G TEAMGROUP C171 Chính hãng
USB 32G TEAMGROUP C171 Chính hãng

USB 32G TEAMGROUP C143 3.0 Chính hãng

USB 16G HOCO UD6 2.0 Chính hãng
USB 64G HOCO UD6 2.0 Chính hãng

USB 16G USAMS Chính hãng (Vỏ hợp kim nhôm)
USB 32G USAMS Chính hãng (Vỏ hợp kim nhôm)
USB 64G USAMS Chính hãng (Vỏ hợp kim nhôm)

USB 4G TOSHIBA Công Ty
USB 8G TOSHIBA Công Ty
USB 16G TOSHIBA Công Ty
USB 32G TOSHIBA Công Ty
USB 4G TOSHIBA CH FPT
USB 8G TOSHIBA CH FPT
USB 16G TOSHIBA CH FPT
USB 32G TOSHIBA CH FPT
USB 16G TOSHIBA U301 3.0 Chính hãng
USB 32G TOSHIBA U301 3.0 Chính hãng

USB 16G KINGMAX 3.0 Chính hãng
USB 32G KINGMAX 3.0 Chính hãng (USB 3.1 Gen 1)

THẺ NHỚ 

Thẻ nhớ MicroSD 4GB
Thẻ nhớ MicroSD 8GB Class10
Thẻ nhớ MicroSD 16GB Class10
Thẻ nhớ MicroSD 32GB Class10
Thẻ nhớ MicroSD 16G USAMS Class10 Box Chính hãng
Thẻ nhớ MicroSD 32G USAMS Class10 Box Chính hãng
Thẻ nhớ MicroSD 64G USAMS Class10 Box Chính hãng
Thẻ nhớ MicroSD 16G TEAM Box Class10 Công ty
Thẻ nhớ MicroSD 32G TEAM Box Class10 Công ty
Thẻ nhớ MicroSD 16G ADATA Box Class10 + Adapter
Thẻ nhớ MicroSD 32G ADATA Box Class10 + Adapter
Thẻ nhớ MicroSD 64G ADATA Box Class10 + Adapter
Thẻ nhớ MicroSD 128G ADATA Box Class10 + Adapter
Thẻ nhớ MicroSD 16G TEAM Box Class10 Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 32G TEAM Box Class10 Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 64G TEAM Box Class10 Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 128G TEAM Box Class10 Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 8G HOCO Box Class10 Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 16G HOCO Box Class10 Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 32G HOCO Box Class10 Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 32G HOCO Box Class10 (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 128G HOCO Box Class10 Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 4G LANEX Box Class10 65MB/s Chính hãng
Thẻ nhớ MicroSD 8G LANEX Box Class10 75MB/s Chính hãng
Thẻ nhớ MicroSD 16G LANEX Box Class10 85MB/s Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 32G LANEX Box Class10 90MB/s Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 64G LANEX Box Class10 100MB/s Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 128G LANEX Box Class10 100MB/s Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 32G KINGMAX Box Class10 Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 64G KINGMAX Box Class10 Chính hãng (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 16G DMAX Box Chính hãng
Thẻ nhớ MicroSD 32G DMAX Box Chính hãng
Thẻ nhớ MicroSD 16G SAMSUNG EVO Plus Box Class10
Thẻ nhớ MicroSD 32G SAMSUNG  EVO Plus Box Class10
Thẻ nhớ MicroSD 64G SAMSUNG  EVO Plus Box Class10
Thẻ nhớ MicroSD 128G SAMSUNG  EVO Plus Box Class10
Thẻ nhớ MicroSD 256G SAMSUNG EVO Plus Box Class10
Thẻ nhớ MicroSD 16G FB-Link Class10 Box (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 32G FB-Link Class10 Box (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 64G FB-Link Class10 Box (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 128G  FB-Link Class10 Box (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 256G FB-Link Class10 Box (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 16G WESTERN DIGITAL Purple Box Class10 (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 32G WESTERN DIGITAL Purple Box Class10 (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 64G WESTERN DIGITAL Purple Box Class10 (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 128G WESTERN DIGITAL Purple Box Class10 (Chuyên dùng Camera)

Thẻ nhớ MicroSD 16G KINGSTON Box Class10
Thẻ nhớ MicroSD 32G KINGSTON Box Class10

Thẻ nhớ MicroSD 4G SANDISK Box Class10
Thẻ nhớ MicroSD 8G SANDISK Box Class10
Thẻ nhớ MicroSD 16G SANDISK ULTRA Box Class10 80MB/s
Thẻ nhớ MicroSD 16G SANDISK ULTRA Box Class10 100MB/s (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 32G SANDISK ULTRA Box Class10 100MB/s (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 64G SANDISK ULTRA Box Class10 100MB/s (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 128G SANDISK ULTRA Box Class10 100MB/s (Chuyên dùng Camera)
Thẻ nhớ MicroSD 32G SANDISK Box Class10 80MB/s
Thẻ nhớ MicroSD 64G SANDISK Box Class10 80MB/s
Thẻ nhớ MicroSD 128G SANDISK Box Class10 80MB/s
Thẻ nhớ SD 16G SANDISK Box Class10 80MB/s (Dùng cho máy ảnh)
Thẻ nhớ SD 32G SANDISK Box Class10 80MB/s (Dùng cho máy ảnh)
Thẻ nhớ SD 64G SANDISK Box Class10 80MB/s (Dùng cho máy ảnh)

Thẻ nhớ MicroSD 16G TOSHIBA Box Công ty (Xanh)
Thẻ nhớ MicroSD 32G TOSHIBA Box Công ty (Xanh)
Thẻ nhớ MicroSD 64G TOSHIBA Box Công ty (Xanh)
Thẻ nhớ MicroSD 8G TOSHIBA Box Class10 90MB/s (Đỏ)
Thẻ nhớ MicroSD 16G TOSHIBA Box Class10 90MB/s (Đỏ)
Thẻ nhớ MicroSD 32G TOSHIBA Box Class10 90MB/s (Đỏ)
Thẻ nhớ MicroSD 64G TOSHIBA Box Class10 90MB/s (Đỏ)
USB 3G/ROUTER WIFI DI ĐỘNG
USB 3G FB-Link 150Mbps (Phát được Wifi)
Router Wifi 4G LTE A800
Router Wifi 4G LTE A900
Router Wifi 4G LTE C08 (10 user)
Router Wifi 3G/4G LTE TENDA 4G180 Chính hãng (10 user)
Router Wifi 4G LTE TENDA 4G680 Chính hãng (2 anten, 2 port)
Router Wifi 4G FB-LINK MF901
Router Wifi 4G LTE FB-Link CPE-V01 (2 Anten – Chuyên dùng xe khách – 32 user – 3 port)
Router Wifi 4G LTE FB-Link CPF-901 (4 Anten – Chuyên dùng xe khách – 32 user – 5 port)

HDD BOX DESKTOP

HDD Box Desktop SEAGATE EXPANSION 2TB 3.5″ USB 3.0
HDD Box Desktop SEAGATE EXPANSION 3TB 3.5″ USB 3.0
HDD Box Desktop SEAGATE BACKUP PLUS HUB 4TB 3.5″ USB 3.0
HDD Box Desktop SEAGATE BACKUP PLUS HUB 6TB 3.5″ USB 3.0
HDD Box Desktop SEAGATE BACKUP PLUS HUB 8TB 3.5″ USB 3.0
HDD Box Desktop SEAGATE BACKUP PLUS HUB 10TB 3.5″ USB 3.0
HDD BOX DI ĐỘNG CHÍNH HÃNG
HDD Box WD ELEMENTS 1TB 2.5” USB 3.0 Chính Hãng
HDD Box WD ELEMENTS 2TB 2.5” USB 3.0 Chính Hãng
HDD Box WD MY PASSPORT 1TB 2.5” USB 3.0 Chính Hãng
HDD Box WD MY PASSPORT 2TB 2.5” USB 3.0 Chính Hãng
HDD Box WD MY PASSPORT 3TB 2.5” USB 3.0 Chính Hãng
HDD Box WD MY PASSPORT 4TB 2.5” USB 3.0 Chính Hãng
HDD Box WD MY PASSPORT ULTRA 1TB 2.5” USB 3.0 Chính Hãng
HDD Box WD MY PASSPORT ULTRA 2TB 2.5” USB 3.0 Chính Hãng
HDD Box WD MY PASSPORT ULTRA 4TB 2.5” USB 3.0 Chính Hãng
HDD BOX DI ĐỘNG CÔNG TY
HDD Box SEAGATE 500GB EXPANSION 2.5″ USB 3.0
HDD Box SAMSUNG M3 500GB 2.5” USB 3.0
HDD Box SAMSUNG M3 1TB 2.5” USB 3.0
HDD Box SAMSUNG M3 2TB 2.5” USB 3.0
HDD Box TOSHIBA CANVIO BASICS 500GB 2.5’’ USB 3.0
HDD Box TOSHIBA CANVIO BASICS 1TB 2.5’’ USB 3.0
HDD Box WD ELEMENTS 500GB 2.5” USB 3.0
HDD Box WD ELEMENTS 2TB 2.5” USB 3.0
HDD Box WD PASSPORT 500GB 2.5” USB 3.0
HDD Box WD ELEMENTS 1TB 2.5” USB 3.0
HDD Box WD MY PASSPORT 1TB 2.5” USB 3.0
HDD Box WD PASSPORT 2TB 2.5” USB 3.0
HDD Box WD PASSPORT 4TB 2.5” USB 3.0 Chính Hãng
HDD Box SEAGATE 500GB Backup Slim 2.5” USB 3.0
HDD Box SEAGATE 1TB Backup Slim 2.5” USB 3.0
HDD Box SEAGATE 2TB Backup Slim 2.5” USB 3.0
HDD Box SEAGATE 4TB Backup Slim 2.5” USB 3.0 Chính Hãng

BOX HDD – CD,DVD

Cáp HDD Di động 3.0 ( SAMSUNG Note3/S5, Dài 1m, Hàng ZIN)
Dock chuyển Sata Laptop sang USB 3.0
HDD CaddyBay 2.5” Sata 9.5mm (Chuyển ổ CD Laptop ra HDD)
HDD CaddyBay 2.5” Sata 12.7mm (Chuyển ổ CD Laptop ra HDD)
HDD CaddyBay FB-Link 2.5” Sata 9.5mm (Chuyển ổ CD Laptop ra HDD)
HDD CaddyBay FB-Link 2.5” Sata 12.7mm (Chuyển ổ CD Laptop ra HDD)
Box DVD Laptop Di động USB 2.0
Box SSD M.2 Sata SSK SHE-C320 USB 3.0 
Box HDD RAINBOW R2516C Sata 2.5 USB 3.1 (Type-C)
Box HDD SEATAY Sata 2.5 USB 3.0 (Tốc độ nhanh)
Box HDD SSK SHE-088 Sata 2.5 USB 3.0
Box HDD SSK SHE-V600 Sata 2.5 USB 3.0
Box HDD SSK SHE-080 Sata 2.5 USB 3.0
Box HDD SSK SHE-037 Sata 2.5 USB 2.0
Box HDD SSK SHE-V300 Sata 2.5 USB 3.0
Box HDD ETEK Sata 2.5 USB 3.0
Box HDD WD (Western Digital) Sata 2.5 USB 3.0
Box HDD LENOVO S-02 Sata 2.5 USB 3.0
Box HDD ORICO Sata 2.5 USB 3.0 (Đen/trong suốt)
Box HDD Unitek Y-1039B 2.5 USB 3.0
Box HDD Unitek S112ABK 2.5 USB 3.0
Dock HDD ORICO Sata 2.5”+3.5” USB 3.0
Dock HDD SEAGATE Sata 2.5”+3.5” USB 3.0
Box HDD PC BUFFALO Sata 3.5” USB 2.0

KEYBOARD

Keyboard T-WOLF TF-20 Led 7 màu (USB)
Keyboard Bluetooth FD-iK8500
Keyboard A4tech KR-90 USB  (Model mới)
Keyboard Genius Chính hãng USB
Keyboard HP H880 USB
Keyboard Dell 8115 USB
Keyboard Mitsumi mẫu mới (Cổng PS2)
Keyboard Mitsumi mẫu mới 8838 (Cổng USB)
Keyboard E-BLUE 046BK -GAME USB Chính Hãng 
Keyboard E-BLUE EKM 045 Chính hãng
Keyboard RAINBOW-GEAR V8 (Phím cơ – 10 chế độ LED)
Keyboard E-DRA EK701 Chính hãng

Keyboard PHILIPS SPK-8404 Đen led (USB)
Keyboard PHILIPS SPK-8413 Đen led (USB – Phím cơ Blue Swicth)
Keyboard PHILIPS SPK-8614 Đen led (USB – Phím cơ Blue Swicth)
Keyboard+Mouse HP GK-1100 Đen led (USB)
Keyboard HP GK-320 Đen (USB – Phím cơ Blue Swicth)
Keyboard HP GK-100 Đen led (USB – Phím cơ Blue Swicth)
Keyboard HP GK-200 Đen led (USB – Phím cơ Blue Swicth)
Keyboard HP GK-200S Bạc (USB – Phím cơ Blue Swicth)

Keyboard iMICE MK-X80 (Phím cơ – Game, 10 chế độ LED)
Keyboard iMICE AK400 (Giả cơ – Chuyên Game – LED – USB)
Keyboard iMICE AK600 (Giả cơ – Chuyên Game – LED – USB)
Keyboard iMICE AK700 (Giả cơ – Chuyên Game – LED – USB)
Keyboard APEDRA MK-X70 (Phím cơ – Chuyên Game, LED)
Keyboard APEDRA MK-X90 (Phím cơ – Chuyên Game, 10 Chế Độ LED)
Combo APEDRA KM-520 (USB – Chuyên văn phòng)
Combo iMICE KM-680 (USB – Giả cơ – LED – Chuyên Game)

COMBO R8

COMBO – KB + Mouse  R8 1901 USB
COMBO – KB + Mouse  R8 1910 USB
R8
Keyboard Số R8-1810 (USB)
Keyboard R8-1801 (USB)
Keyboard R8-1822 (USB)
Keyboard R8-1860 (USB)

BOSSTON 

KB Bosston  K830 USB
KB Bosston  803 LED USB
KB Bosston  808 LED USB
KB Bosston  X19 LED USB
KB Bosston MK912 (Phím cơ – 9 chế độ Led)
KB Bosston MK915 (Phím cơ – 10 chế độ Led)
KB Bosston MK916 (Phím cơ – 9 chế độ Led)
KB Bosston MK918 (Phím cơ)
KB Bosston MK919 (Phím cơ)
KB Bosston MK921 (Phím cơ)

 VISION 

KB BOSSTON/VISION G7 USB Gaming Chính hãng
KB Vision GAME G9 USB Chính Hãng
KB Vision GM-145 Tích Hợp 3 Cổng USB và Multimedia
KB RDRAGS R500 LED USB
KB RDRAGS R600 LED USB
COMBO KB + MOUSE
Combo ko dây Phím + Chuột FD-iK7300
Combo ko dây Phím + Chuột T-WOLF TF-100
Combo KB+M FD-G9500P
Combo ko dây E-dra EC888BK
Combo KB+M T-WOLF TF200 USB LED 7 màu

BOSSTON

COMBO – KB + Mouse Bosston D5200 ( USB)
COMBO – KB + Mouse Bosston D5300 ( USB)
COMBO – KB + Mouse Bosston S6600 ( USB)
COMBO – KB + Mouse Bosston 837 LED
COMBO – KB + Mouse Bosston 8310 LED
COMBO – KB + Mouse Bosston 8350 LED

VISION


COMBO – KB + Mouse Vision G8 chính hãng
COMBO KB + MOUSE KHÔNG DÂY
Combo ko dây Keyboard + Mouse Apple Mini
Combo ko dây Keyboard + Mouse Apple Lớn
Combo ko dây Keyboard + Mouse Simetech SM8900 Mini
Combo ko dây Keyboard + Mouse Simetech SM9000 Mini (nút tròn)
Combo ko dây Keyboard + Mouse Genius KB8100 smartkey

MOUSE 


Mouse FD-3900p USB Chính hãng
MOUSE SỨ Tốt USB
MOUSE PHILIP/TOSHIBA ĐỎ
MOUSE MSM FPT LỚN
MOUSE LOGITECH B100 USB
MOUSE SAMSUNG CÓ DÂY HỘP GIẤY USB
MOUSE HP CÓ DÂY HỘP GIẤY USB   
MOUSE LENOVO CÓ DÂY HỘP GIẤY USB  
MOUSE ACER CÓ DÂY HỘP GIẤY USB 
MOUSE SONY CÓ DÂY HỘP GIẤY USB       
MOUSE TOSHIBA CÓ DÂY HỘP GIẤY USB 
MOUSE ASUS CÓ DÂY HỘP GIẤY USB 
MOUSE DELL CÓ DÂY HỘP GIẤY USB 
Mouse LOGITECH B100 USB Chính hãng
Mouse Game E-Blue 146BK/146PRO USB

FOREV 

Mouse FOREV FV-S1 USB
Mouse FOREV FV-S3 USB
Mouse FOREV FV-55 USB
Mouse FOREV FV-132 USB
Mouse FOREV Y80 USB

FOREV 


Mouse ko dây FOREV FV-181
Mouse ko dây FOREV FV-188
Mouse ko dây FOREV FV-F50
Mouse ko dây FOREV FV-W9
Mouse ko dây FOREV FV-G304

T-WOLF 

Mouse T-WOLF V1 LED USB
Mouse T-WOLF V3 LED USB
Mouse T-WOLF V5 LED USB Gaming
Mouse T-WOLF V6 LED USB Gaming
Mouse T-WOLF V7 LED USB Gaming
Mouse T-WOLF V8 LED USB Gaming
Mouse T-WOLF V9 LED USB Gaming
Mouse T-WOLF V10 LED USB Gaming
Mouse T-WOLF V12 LED USB Gaming
Mouse T-WOLF V13 LED USB Gaming

Mouse ko dây T-WOLF Q2
Mouse ko dây T-WOLF Q3
Mouse ko dây T-WOLF Q4
Mouse ko dây T-WOLF Q5
Mouse ko dây T-WOLF Q8
Mouse ko dây T-WOLF Q13
Mouse ko dây T-WOLF Q15 Slient
Mouse ko dây T-WOLF Q17
Mouse ko dây T-WOLF Q3B Bluetooth

Mouse game pro led đổi màu
Mouse  GOOD FC-3020
Mouse GOOD G3
Mouse GOOD FC3023
Mouse GOOD FC3024
Mouse GOOD FC3025
Mouse GOOD FC3026
Mouse Gaming RAINBOW-GEAR R102 USB Led RGB
(Dây dù 1.8m Chống nhiễu)
Mouse Gaming RAINBOW-GEAR R350 USB Led RGB Cao cấp
(4000 DPI, Có phần mềm điều khiển, Dây dù 1.8m Chống nhiễu)
Mouse Gaming RAINBOW-GEAR F600 USB Led RGB Cao cấp
(10000 DPI, Có phần mềm điều khiển, Dây dù 1.8m Chống nhiễu)

Mouse Simetech X1S USB có LED (Click Huano)  
Mouse Simetech X1 USB (Click Huano)
Mouse Simetech X2 USB
Mouse Simetech X7 USB LED Chuyên game
Mouse Simetech X9 USB Chuyên game CHIPAVAGO

Mouse A4tech OP-720 Game USB Chính hãng
Mouse Genius 110X/120 USB

Mouse HP G100 Đen led (USB)
Mouse HP M200 Đen led (USB)
Mouse HP M150 Đen (USB)
Mouse HP M100 Đen led (USB)
Mouse HP M100S Đen led (USB)

Mouse Không dây PHILIPS M203 (SPK-7203) Chính hãng
Mouse Không dây PHILIPS M314 (SPK-7314) Chính hãng
Mouse Không dây PHILIPS M423 (SPK-7423) Chính hãng
Mouse Không dây PHILIPS M413 (SPK-7413) Chính hãng

GAMING  IMICE


Mouse Ko dây iMICE E1500 Chính hãng
Mouse Ko dây iMICE E1700 Chính hãng
Mouse Ko dây iMICE E1800 Chính hãng
Mouse Ko dây iMICE E1900 Chính hãng
Mouse Ko dây iMICE E2310 Chính hãng
Mouse Ko dây iMICE E2330 Chính hãng (Click không kêu)
Mouse Ko dây iMICE E2350 Chính hãng
Mouse Ko dây iMICE E2370 Chính hãng
Mouse Ko dây iMICE G-1600 Plus Chính hãng (Click không kêu)
Mouse Ko dây iMICE E-1100 Chính hãng
Mouse Ko dây iMICE  E-1300 Pin Sạc (Bluetooh 5.1/ wireless 2.4Ghz) 
Mouse Ko dây iMICE E-1400 Pin Sạc Chính hang (Có Công Tắc)
Mouse iMICE X5 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
Mouse iMICE X7 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
Mouse IMICE X8 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
Mouse iMICE X9 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
Mouse iMICE V8 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
(4000DPI, Có phần mềm điều khiển, 60g, dây dù 1.8m, 3 triệu lần nhấn)
Mouse iMICE V9 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
Mouse iMICE V5 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
Mouse iMICE V6 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
Mouse APEDRA A7 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
Mouse APEDRA A9 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
Mouse APEDRA M5 Gaming USB
Mouse APEDRA A6 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)
Mouse APEDRA A8 Gaming (Dây dù – Led 7 màu)

GAMING MARVO

GAMING R8

Mouse R8-1602 USB
Mouse R8-1600 USB
Mouse R8-1606 Đen USB
Mouse R8-1623 (USB)  Đèn LED đổi màu
Mouse R8-1631 usb
Mouse R8-1632 usb
Mouse R8-1633 USB LED
Mouse R8-1634 USB ĐEN BẠC
Mouse R8-1638 (USB)  Đèn LED đổi màu

BOSSTON


Mouse Bosston M15 LED USB
Mouse Bosston X8 LED USB
Mouse Bosston X15 LED USB
Mouse Bosston R30A LED USB Dây dù 1.4m
Mouse Bosston GM100 LED USB Dây dù 1.8m
Mouse Bosston GM600 LED USB 1.2m
Mouse Bosston GM900 LED USB Dây dù 1.8m
Mouse Bosston BS-12 LED USB Dây dù 1.5m
Mouse Bosston BS-14 LED USB Dây dù 1.8m
Mouse Bosston M710 LED USB Dây dù 1.2m
Mouse Bosston M720 LED USB Dây dù 1.2m
Mouse Bosston D608 USB

LOGITECH CHÍNH HÃNG


Mouse LOGITECH G102 Gen II Lightsync RGB Gaming Trắng Chính hãng
MOUSE KO DÂY
Mouse ko dây ASUS WT205 (1200DPI)
Mouse ko dây HP S1000 NEW 2020
Mouse ko dây BOSSTON Q1
Mouse ko dây BOSSTON Q5
Mouse ko dây BOSSTON Q6
Mouse ko dây BOSSTON Q7
Mouse ko dây VISION W120
Mouse ko dây EBLUE EMS816
Mouse ko dây FORTER V181
Mouse ko dây HP Mẫu mới 2019
Mouse ko dây SONY Mẫu mới 2019
Mouse ko dây DELL Mẫu mới 2019
Mouse ko dây A4tech G3-280A Chính hãng
Mouse ko dây A4tech G3.630N V-Track Đỏ Chính hãng (Chạy mọi bề mặt) 
Mouse ko dây A4tech G3.400N V-Track Chính hãng (Chạy mọi bề mặt) 
Mouse ko dây LOGITECH B175 Lazer Chính hãng
Mouse ko dây Genius Chính hãng
Mouse ko dây BOSSTON Q8 Pin sạc
Mouse ko dây BOSSTON Q9 Pin sạc
Mouse Ko dây Simetech S530
Mouse Ko dây Simetech S680
Mouse Ko dây Simetech S880
Mouse Ko dây Simetech S890
Mouse Ko dây Simetech S990
Mouse Ko dây Simetech S5500 click ko kêu
Mouse Ko dây Simetech V7200B Wireless + Bluetooth
Mouse Ko dây FD-i2 Chính hãng
Mouse Ko dây FD-i220 Chính hãng
Mouse Ko dây FD-i882 Chính hãng
Mouse Ko dây FD-V10 Chính hãng
Mouse Ko dây FD-i360 Chính hãng
Mouse Ko dây FD-V8 Chính hãng
Mouse Ko dây FD-i365 Chính hãng
Mouse Ko dây FD-E680 + Pad Chính hãng
Mouse Ko dây FD-i750 Chính hãng
Mouse Ko dây FD-V102 Chính hãng
Mouse Ko dây FD-E580 Chính hãng
Mouse Ko dây FD-i330M Chính hãng
Mouse Ko dây FD-V10B BLUETOOTH Chính hãng
Combo phím chuột ko dây FD-ik6620 Chính hãng
Combo phím chuột ko dây FD-ik6630 Chính hãng
Combo phím chuột ko dây FD-ik1500 Chính hãng

LOGITECH


Mouse ko dây Logitech Laser M185
Mouse ko dây Logitech Laser M186
Mouse ko dây Logitech Laser M187
Mouse ko dây Logitech Laser M280
Mouse ko dây Logitech Laser M171
Mouse ko dây Logitech Laser M505
Mouse ko dây Logitech Laser M235
Mouse ko dây Logitech Silent M220 (New, nhấp chuột ko có tiếng ồn)
Mouse ko dây Logitech Silent M330 (New, nhấp chuột ko có tiếng ồn)

LOA VI TÍNH

SIMETECH


Loa 2.0 Simetech KQ-01
Loa 2.0 Simetech KQ-02

GENIUS


Loa 2.0 GENIUS SP-Q06S
Loa 2.0 GENIUS SP-HF180 USB
Loa Thanh GENIUS SOUNDBAR -100 USB

SOUNDMAX


Loa 2.0 SoundMax A140
Loa 2.1 SoundMax A960 (USB, Thẻ nhớ, Bluetooth, Remote)
Loa 2.1 SoundMax A980 (USB, Thẻ nhớ, Bluetooth, Remote)
Loa 2.1 SoundMax A990 (USB, Thẻ nhớ, Bluetooth, Remote)
Loa 4.1 SoundMax A4000
Loa 4.1 SoundMax A8920 (USB, Thẻ nhớ, Bluetooth, Remote)

BOSSTON 


Loa Bosston 2.0 Z200 – Led RGB
Loa Bosston 2.0 Z210 – Led RGB
Loa Bosston 2.0 Z220 – Led
Loa Bosston 2.0 Z230 – Led
Loa Bosston 2.1 T3500-BT – Led RGB (Bluetooth, USB, Thẻ nhớ)
Loa Bosston 2.1 T3600-BT – Led RGB (Bluetooth, USB, Thẻ nhớ)
Loa Bosston 2.1 T1800-BT – Led RGB (Bluetooth, USB, Thẻ nhớ, 220V)

KISONLI


Loa 2.0 Kisonli V310
Loa 2.0 Kisonli A-707
Loa 2.0 Kisonli I-510
Loa 2.0 Kisonli S999
Loa 2.0 Kisonli V360
Loa 2.0 Kisonli A-909
Loa 2.0 Kisonli A-101
Loa 2.0 Kisonli A-606
Loa 2.0 Kisonli T-008A
Loa 2.0 Kisonli T-002
Loa 2.0 Kisonli L-1010
Loa 2.1 Kisonli U-2400

RUIZU 


Loa Ruizu 2.0 RZ-180/280
Loa Ruizu 2.0 RZ-380
Loa Ruizu 2.0 RZ-480
Loa Ruizu 2.0 RS-410
Loa Ruizu 2.0 RS-610
Loa Ruizu 2.0 RS-810
Loa Ruizu 2.0 RS-820
Loa Ruizu 2.0 RS-919

Loa 2.0 T-WOLF S1 LED 7 màu
Loa 2.0 T-WOLF S3 LED
Loa 2.0 T-WOLF S5 LED
Loa 2.0 LENOVO L1520
Loa 2.0 DELL A225
Loa 2.0 LP D800 (gổ)

USB ra sound 7.1 dạng dây
USB ra sound 7.1 3D Hình phi thuyền – 4 jack cắm
USB ra sound 2.0 3D
USB ra sound 7.1 5HV2
USB ra sound 7.1 3D loại xịn

LOA BLUETOOTH


Loa Bluetooth LANEX W05 Chính hãng
Loa Bluetooth LANEX W06 Chính hãng
Loa Bluetooth BOROFONE BR1 (v5.0, Pin 1200mAh, TF, USB)
Loa Bluetooth BOROFONE BR2 Mini (v5.0, Pin 1200mAh, TF, USB)
Loa Bluetooth BOROFONE BP4 Mini Chính hãng (Có móc treo)
Loa Bluetooth BOROFONE BP5 Mini Chính hãng (Có móc treo)
Loa Bluetooth HOCO DS04 Chính Hãng (Cầm Tay, v5.0)
Loa Bluetooth HOCO DS07 (8W, Kèm Micro, Đen)
Loa Bluetooth HOCO BS27 Chính hãng (5W, v4.2)
Loa Bluetooth HOCO BS33 Chính hãng (v5.0, 5W)
Loa Bluetooth HOCO BS36 Hero Thể Thao Chính hãng v5.0
Loa Bluetooth Kisonli S3
Loa Bluetooth Kisonli S5 v5.0
Loa Bluetooth Kisonli S6 v5.0
Loa Bluetooth Kisonli S7 v5.0
Loa Bluetooth Kisonli S8 v5.0
Loa Bluetooth Kisonli Q8S
Loa Bluetooth Kisonli Q9S
Loa Bluetooth Kisonli LED 900
Loa Bluetooth Kisonli LED 901
Loa Bluetooth Kisonli KS-1981
Loa Bluetooth Kisonli KS-1982
Loa Bluetooth Kisonli KS-1984
Loa Bluetooth Kisonli KS-1985
Loa Bluetooth Kisonli KS-1986
Loa Bluetooth Kisonli KS-1990

Loa Bluetooth D-88 Kiêm Đồng Hồ Đế Đỡ Điện Thoại Để Bàn
Loa Bluetooth kiêm chậu trồng cây mini
Loa Bluetooth KMS-E92
Loa Bluetooth H-966
Loa Bluetooth K10
Loa Bluetooth SLC-121
Loa Bluetooth KMS E90
Loa Bluetooth Q-330
Loa Bluetooth E-05
Loa Bluetooth WS-1839
Loa Bluetooth G03+
Loa Bluetooth JBL KMS E62
Loa Bluetooth BK-007
Loa Bluetooth K38
Loa Bluetooth T209
Loa Bluetooth SPEAKER E16 Mini
Loa Bluetooth S117 Kiêm giá đỡ điện thoại
Loa Bluetooth DV07
Loa Bluetooth BT-777
Loa Bluetooth 157
Loa Bluetooth HF-Q3
Loa Bluetooth SPEAKER T12
Loa Bluetooth T209
Loa Bluetooth PTH-800 (kiểu dáng Tivi)
Loa Bluetooth JBL Charge Mini ET-801
Loa Bluetooth AK108
Loa Bluetooth J5+ (Đèn pin)
Loa Bluetooth XTREME J2
Loa Bluetooth Charge 2+
Loa Bluetooth Charge 3+
MIC KARAOKE BLUET0OTH
Micro Karaoke Bluetooth SD-19
Micro Karaoke Bluetooth HOCO BK3
Micro KHÔNG DÂY C.O.K ST-902B
USB BLUETOOTH DÙNG CHO LOA VÀ MÁY TÍNH
USB Bluetooth cho xe hơi B01
USB  Bluetooth HJX 001 (Hàng loại I – xài được amply)
USB Bluetooth Mini 06
USB Bluetooth Mini CSR 4.0

LOA KÉO BLUETOOTH


Loa kéo Mini a/d/s DC-160 (USB/TF/BT, Loa bass 1.5 tấc, 01 Micro có dây)
Loa kéo a/d/s HC-T15F (USB/TF/BT, Loa bass 4 tấc, 02 Micro ko dây)
Loa kéo a/d/s HC-T12D (USB/TF/BT, Loa bass 3 tấc, 02 Micro ko dây)
Loa kéo a/d/s DE-T212F (USB/TF/BT, LED, 2 Loa bass 3 tấc, 02 Micro ko dây)
Loa kéo a/d/s TAY-T212H (USB/TF/BT, LED, 2 Loa bass 3 tấc, 02 Micro ko dây)
Loa kéo a/d/s TBL-15E (USB/TF/BT, Loa bass 4 tấc, 02 Micro ko dây)
Loa kéo a/d/s TI-15F (USB/TF/BT, Loa bass 4 tấc, 02 Micro ko dây)
Loa kéo a/d/s TBF-15K (USB/TF/BT, Loa bass 4 tấc, 02 Micro ko dây)
Loa kéo a/d/s TBF-18L (USB/TF/BT, Loa bass 5 tấc, 02 Micro ko dây)
Loa kéo a/d/s TBF-215L (USB/TF/BT, 2 Loa bass 4 tấc, 02 Micro ko dây)
 

ADAPTER LAPTOP


Adapter 5V-2a ZIN chính hãng dùng cho camera IP và tivibox android, switch
Adapter 5V-2A  dùng cho camera IP ROBOT CHUI DẸP ĐẦU MICRO USB
Adapter SONY 12V-5A DÙNG CHO ĐẦU GHI + LCD
Adapter 15V-2A DÙNG CHO LOA KÉO
Adapter 5V-2A ĐẦU LỚN
Adapter LCD 12V-5A 
Adapter LCD SAMSUNG 12V-5A
Adapter LCD SAMSUNG 12V-2A
Adapter LCD SAMSUNG 14V-3A
Adapter SONY 19.5V – 3.9A
Adapter SONY 19.5V – 4.7A
Adapter DELL 19.5V – 3.34A (65W) – Đầu kim lớn
Adapter DELL 19.5V – 4.62A (90W) – Đầu kim lớn
Adapter HP 18.5V – 3.5A (65W) – Đầu kim lớn
Adapter HP 19V – 4.7A (90W) – Đầu kim lớn
Adapter ACER 19V – 4.7A
Adapter TOSHIBA 19V – 3.42A
Adapter ASUS 19V – 3.42A
Adapter ASUS 19V – 4.7A
Adapter ASUS 19V – 2.37A Vuông Đầu nhỏ
Adapter LENOVO 19V – 3.42A
Adapter LENOVO 20V – 3.25A Chuôi USB

ADAPTER LAPTOP ZIN


Adapter ZIN HP 18.5V – 3.5A (65W) – Đầu vàng nhỏ 
Adapter ZIN HP 18.5V – 3.5A (65W) – Đầu kim lớn
Adapter ZIN HP 18.5V – 4.7A (65W) – Đầu kim lớn
Adapter ZIN HP Envy 19.5V – 3.33A – Đầu kim nhỏ
Adapter ZIN SONY 19.5V – 3.9A
Adapter ZIN SONY 19.5V – 4.7A
Adapter ZIN LENOVO 19V – 3.42A
Adapter ZIN LENOVO 19V – 4.7A
Adapter ZIN DELL 19.5V – 3.34A – Đầu kim lớn
Adapter ZIN DELL 19.5V – 3.34A – Đầu kim nhỏ
Adapter ZIN DELL 19.5V – 4.62A Slim – Đầu kim lớn
Adapter ZIN DELL 19.5V – 4.62A – Đầu nhỏ
Adapter ZIN ASUS 19V – 3.42A
Adapter ZIN ASUS 19V – 4.7A
Adapter ZIN ACER 19V – 3.42A
Adapter ZIN ACER 19V – 4.7A
Adapter ZIN TOSHIBA 19V – 3.42A
Adapter ZIN TOSHIBA 19V – 4.7A

THIẾT BỊ MẠNG


Phát Wifi PIX-LINK LV-WR08 (4 anten, 300Mbps)
Switch PIX-LINK LV-SW05 5 port (100MMbps)
Switch PIX-LINK LV-SW08 8 port (100MMbps)
Kích sóng PIX-LINK LV-WR13 (2 anten)
Kích sóng PIX-LINK LV-WR09 (4 anten)
Kích sóng TOTOLINK EX200 (2 anten) CẮM Ổ ĐIỆN
USB thu Wifi PIXLINK LV-UW10 (có anten)
USB thu Wifi 802.11 (Nano – Mẫu mới – ko Anten)
USB thu Wifi 802.11 (có Anten)
USB ra LAN
USB ra LAN APPLE Có Dây
Hộp test cáp ĐA NĂNG XỊN ( WIRE TRACKER MJ-168)
Hộp test cáp mạng RJ45 + pin
Đầu Nối RJ45
Đầu bọc RJ45 cat5, cat6 (bịch 100 đầu)
Kềm bấm đầu mạng đa năng loại tốt
Kềm Sunkit
Kềm bấm mạng YK-N568R loại tốt
Kềm bấm mạng xuyên thấu đa năng
Kềm bấm mạng GOLDEN JAPAN xuyên thấu
Đầu  điện thoại  RJ11 2 line (Bịch 100 đầu)
Đầu mạng RJ45 Nhựa loại tốt (100c/hộp)
Đầu mạng RJ45 Chống nhiễu loại tốt (100c/hộp)
Đầu mạng RJ45 Tencla TD1013C (100 cái)
Đầu mạng RJ45 GOLDEN JAPAN CAT5E (100c/túi)
Đầu mạng RJ45 GOLDEN JAPAN CAT6E (100c/hộp – Chống nhiễu)
Đầu mạng RJ45 GOLDEN JAPAN UTP CAT5 (100c/hộp – xuyên thấu)
Đầu mạng RJ45 GOLDEN TAIWAN UTP CAT5E (100c/hộp)
Đầu mạng RJ45 GOLDEN JAPAN UTP CAT6 (100c/hộp – xuyên thấu)
Đầu mạng RJ45 SUPER LINK CAT5 (100c/túi)
Đầu mạng RJ45 SUPER LINK CAT6 (100c/túi)

Card LAN TP-Link 3200/3269 chân lớn 8X
Card LAN PCI chân ngắn 1X
Card LAN PCI chân lớn 8X
BỘ THU PHÁT TENDA A301 300MBP      
BỘ THU PHÁT TENDA A9 300MBP      
Phát Wifi TOTOLINK N600R (4 anten, 600Mbps)
 

XIAOMI CHÍNH HÃNG


Phát Wifi XIAOMI 4C (4 anten 5dBi, 300Mbps) Chính hãng
Phát Wifi XIAOMI 4A (4 anten, 2 băng tần) Chính hãng
Băng thông 450Mbps ở băng tần 2.4GHz và 867Mbps ở băng tần 5GHz cho tổng băng thông khả dụng lên đến 1200Mbps.
 MERCUSYS SẢN PHẨM MỚI CỦA TP-LINK
Router Wifi Mercusys MW305R (2 anten, 300Mbps)
Router Wifi Mercusys MW325R (4 anten, 300Mbps)

TENDA


USB Wifi
USB thu Wifi Tenda W311Ma (Có anten, 150Mbps)
USB thu Wifi Tenda W311Mi Mini (Ko anten, 150Mbps)
USB thu Wifi Tenda U3 Mini (Ko anten, 300Mbps)
USB thu Wifi Tenda U1 (Có anten rời, 300Mbps)
USB thu Wifi Tenda U9 Mini (Ko anten, chuẩn AC 650Mbps – 2 băng tần)
Switch – Hub
Switch Tenda S108 8 port (100Mbps)
Switch Tenda S16 16 port (100Mbps)
Switch Tenda TEH2400M 24 port (100Mbps)
Vỏ sắt.  Lắp tủ Rack 19′

Switch Tenda SG105 5 port Gigabit (1.0Gbps)
Vỏ nhựa. Dùng Công ty, Camera IP…
Switch Tenda SG108 8 port Gigabit (1.0Gbps)
Vỏ nhựa. Dùng Công ty, Camera IP…
Switch Tenda TEG1016D 16 port Gigabit (1.0Gbps)
Vỏ thép 13 inch. Dùng Công ty, Phòng NET, Game…
Switch Tenda TEG1024D 24 port Gigabit (1.0Gbps)
Vỏ thép 13 inch. Dùng Công ty, Phòng NET, Game…
Switch Tenda TEG1024G 24 port Gigabit (1.0Gbps)
Vỏ thép 19 inch – RACK. Dùng Công ty, Phòng NET, Game…

Switch PoE Tenda TEF1105P (5P 100Mbps với 4 port PoE)
Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 63W. Vỏ sắt
Switch PoE Tenda TEF1106P (6P 100Mbps với 4 port PoE)
Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 63W. Vỏ sắt
Switch PoE Tenda TEF1109P (9-port 100Mbps với 8 port PoE)
Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 63W. Vỏ sắt, chống sét 6KV
Switch PoE Tenda TEF1110P (10-port với 8 port PoE và 2 port Gigabit 1.0Gbps)
Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 102W. Vỏ sắt, chống sét 6KV
Switch PoE Tenda TEF1118P (với 16 port PoE, 1 port Gigabit 1.0Gbps và 1 port 1G FSP)
Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 150W. Vỏ sắt 13′ CrackMount
Switch PoE Tenda TEF1126P (với 24 port PoE, 1 port Gigabit 1.0Gbps và 1 port 1G FSP)
Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 250W. Vỏ sắt 19′ CrackMount
Bộ phát Wifi
Phát Wifi Tenda N301 (2 anten, 300Mbps)
Dùng cho Căn hộ 1-2 Tầng
Phát Wifi Tenda F3 (3 anten 5dBi, 300Mbps, Repeater)
Dùng cho Căn hộ 2-3 Tầng, Công ty vừa/nhỏ/Cửa hàng
Phát Wifi Tenda F6 (4 anten 5dBi, 300Mbps, Repeater)
Dùng cho Căn hộ 2-3 Tầng, Công ty vừa/nhỏ/Cửa hàng
Phát Wifi Tenda F9 (4 anten 6dBi xuyên tường, 600Mbps, Repeater)
Dùng cho Căn hộ 2-3 Tầng, Công ty vừa/nhỏ/Cửa hàng
Phát Wifi Tenda AC6 (4 anten 5dBi xuyên tường, 2 băng tần)
Kết nối đồng thời 300Mbps ở băng tần 2.4GHz và 867Mbps ở băng tần 5GHz cho tổng băng thông khả dụng lên đến 1167Mbps.
Dùng cho Căn hộ 2-3 Tầng, Quán cafe, Nhà hàng, Showroom lớn
Phát Wifi Tenda AC7 (4 anten 5dBi xuyên tường, 2 băng tần)
Kết nối đồng thời 300Mbps ở băng tần 2.4GHz và 867Mbps ở băng tần 5GHz cho tổng băng thông khả dụng lên đến 1167Mbps.
Dùng cho Căn hộ 2-3 Tầng, Quán cafe, Nhà hàng, Showroom lớn
Phát Wifi Tenda AC10U (4 anten 5dBi xuyên tường, 2 băng tần, USB Port)
Kết nối đồng thời 300Mbps ở băng tần 2.4GHz và 867Mbps ở băng tần 5GHz cho tổng băng thông khả dụng lên đến 1167Mbps.
Dùng cho Căn hộ 2-3 Tầng, Quán cafe, Nhà hàng, Showroom lớn
Phát Wifi Tenda AC15 (3 anten 3dBi, 2 băng tần, USB Port)
Kết nối đồng thời 600Mbps ở băng tần 2.4GHz và 1300Mbps ở băng tần 5GHz cho tổng băng thông khả dụng lên đến 1900Mbps.
Dùng cho Căn hộ 2-3 Tầng, Quán cafe, Nhà hàng, Showroom lớn

Phát Wifi Tenda AC23 (7 anten 6dBi, 2 băng tần)
Cung cấp hiệu suất tốt nhất ở cả hai tần số 2.4GHz và 5GHz. băng tần 5GHz tốc độ lên đến 1733Mbps, băng tầng 2.4GHz lên đến 300 Mbps. Hoạt động 2 băng tần đồng thời cho tốc độ kết nối lên đến 2100 Mbps. Nhanh hơn nhiều lần tốc độ của router không dây chuẩn N. Với công nghệ Beamforming +, và bộ khuếch đại công suất cao và ăng-ten ngoài, độ phủ sóng lên đến 500㎡

Phát Wifi Tenda i9 ( Wall Mount Wireless Access Point) – Ốp trần
Công suất cao, chuẩn N 300Mbps, băng tần 2.4GHz
Hỗ trợ nguồn PoE. Quản lý bằng  WEB hoặc APP Controller. Support 25 Clients
Phát Wifi Tenda i21 ( Wall Mount Wireless Access Point) – Ốp trần
Công suất cao, chuẩn AC1200 hỗ trợ 2 băng tần.
Hỗ trợ nguồn PoE. Quản lý bằng  WEB hoặc APP Controller. Support 70 Clients

User Rating: Be the first one !

About caidatwin.net

Check Also

Mua phần mềm microsoft office 2019 bản full cho mac – Tải về cài đặt xài ngay

Mua phần mềm microsoft office 2019 bản full cho mac – Tải về cài đặt …

Trả lời