; charset=UTF-8" /> NÂNG CẤP MÁY LÊN i3 THÌ CẦN CẤU HÌNH NHƯ THẾ NÀO? - Cài Macbook Tại Nhà | Sửa Chữa Máy Tính & Mạng Internet Chuyên Nghiệp Ở Tphcm

NÂNG CẤP MÁY LÊN i3 THÌ CẦN CẤU HÌNH NHƯ THẾ NÀO?

Feb 1, 2020
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

NÂNG CẤP MÁY LÊN i3 THÌ CẦN CẤU HÌNH NHƯ THẾ NÀO?

Mình cần nâng cấp máy lên core i3. Mà em không biết máy em như thế này lên nổi không ạ. Cấu hình máy em như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung