; charset=UTF-8" /> Mình muốn lắp thêm ổ cứng SSD thì phải làm sao? - Cài Macbook Tại Nhà | Sửa Chữa Máy Tính & Mạng Internet Chuyên Nghiệp Ở Tphcm

Mình muốn lắp thêm ổ cứng SSD thì phải làm sao?

Feb 1, 2020
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

Mình muốn lắp thêm ổ cứng SSD thì phải làm sao?

Mình muốn lắp thêm ổ cứng SSD thì phải làm sao?

Hướng dẫn của Caidatwin.net:

Bạn sẽ gỡ bỏ ổ đĩa DVD và lắp ổ cứng SSD vào đó nhé. Sau đó, cài lại phiên bản Windows phù hợp với máy bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung