; charset=UTF-8" /> Máy tính lên nguồn cứ sáng đèn rồi tắt đèn rồi khởi động lại là hư gì?

Máy tính lên nguồn cứ sáng đèn rồi tắt đèn rồi khởi động lại là hư gì?

Oct 19, 2018
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

Máy tính lên nguồn cứ sáng đèn rồi tắt đèn rồi khởi động lại là hư gì?

Bạn cho mình hỏi máy tính mình cái nguồn nó cứ sáng đèn rồi tắt đèn rồi tắt lặp đi lặp lại 2 – 3 lần, rồi nó mới chạy không tắt nữa. Mà lúc chạy rồi thì lại không lên hình.0 Mình đã kiểm tra bàn phím, nhưng mình rút dây nguồn ra cắm lại bật lại thì nó lên hình và sử dụng được cả ngày. Vậy PC của mình bị hỏng gì vậy. Mình đã vệ sinh thanh ram.

Hướng dẫn Caidatwin.net

Nguồn máy tính của bạn bị yếu chứ không phải bị hư, nên lúc chạy được là chạy luôn. Nhưng lúc đầu khởi động hơi khó lên đó bạn. Bạn có thể lấy nguồn khác để test máy thử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung