; charset=UTF-8" /> Mất Phân Vùng Khi Update Mac Os Khôi Phục Lại Được Không?

Mất Phân Vùng Khi Update Mac Os Khôi Phục Lại Được Không?

Mất Phân Vùng Khi Update Mac Os Khôi Phục Lại Được Không?

Nếu máy tính macbook hay imac bạn cài đặt song song hai hệ điều hành windows và mac os x có phân vùng Data chung để lưu trữ dữ liệu. Vậy sự cố gì sẽ xảy ra nếu sau khi bạn vô tình update hoặc cại lại mac os x phiên bản mới hơn

Vâng dịch vụ cài macbook tại nhà quận 1 chúng tôi đã gặp phải sự cố khi chạy lại mac os x xong không còn thấy phân vùng cài windows đâu nữa.

Đôi khi phân vùng Data cũng không còn hiện ra như trước nữa. Qủa là một lo lắng hơn nhiều nếu bạn nghĩ đã mất hết dữ liệu. Oh không! Giờ đây trung tâm cài macbook tại nhà đã tìm ra một giải pháp xử lý đơn giản vô cùng

 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất đi phân vùng sau khi cài lại macbook, imac

Đó chính là sự xuất hiện thêm phân vùng mới Recovery HD trên ổ cứng, thông thường muốn tạo thêm phân vùng Data chứa dữ liệu thì máy tính macbook của bạn buộc phải xóa đi phần Recovery HD này đi.

Sự xuất hiện Recovery HD trên ổ cứng đã tạo nên sự vượt quá sự quản lý của MBR(4 phân vùng) nên gây lỗi.

Giải pháp đơn giản giờ đây chúng ta chỉ cần loại bỏ chúng sau khi  tự cài lại mac os tại nhà

Khởi động chương trình Terminal gõ lệnh sau:

  • diskutil list
  • Disk Util List

Quan sát phân vùng “Recovery HD” và xem IDENTIFIER là gì, thông thường sẽ là disk0s3

Giờ đây chúng ta sẽ tiến hành gọ lệnh sau trong Terminal: “sudo diskutil eraseVolume JHFS+ Noname disk0s3” để hiện phân vùng này trong Disk Utilities.

Tiếp theo sẽ khởi động chương trình phân chia ổ cứng trong mac os Disk Utilities. Chọn ổ cứng của bạn và chuyển sang TAB Partition, click chọn phân vùng tên No name và nhấn dấu “_” để xóa nó đi. Sau khi khởi động lại máy nhất giữ phím OPTION (Alt) bạn sẽ có lại các phân vùng như cũ mà không bị mất mát gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung