; charset=UTF-8" /> MẤT MẠNG INTERNET & NETWORK CONNECTION THÌ TRỐNG TRƠN LÀ SAO? - Cài Macbook Tại Nhà | Sửa Chữa Máy Tính & Mạng Internet Chuyên Nghiệp Ở Tphcm

MẤT MẠNG INTERNET & NETWORK CONNECTION THÌ TRỐNG TRƠN LÀ SAO?

Feb 1, 2020
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

MẤT MẠNG INTERNET & NETWORK CONNECTION THÌ TRỐNG TRƠN LÀ SAO?

Ad ơi em hỏi,  em mất mạng và mất cả biểu tượng mạng ở góc phải màn hình. Em vào Network connection thì trống trơn không có gì là sao vậy ad?

Hướng dẫn của Caidatwin.net:

  • Bước 1: Bạn có thể vào Control Panel ->Administrative Tools -> Services ->Network Connections (Manages objects in the Network and Dial-Up Connections folder, in which you can view both local area network and remote connections.). Có thể Service này đang Stop và bạn hãy Start nó lên là Okie thôi.
  • Bước 2: Bạn xem lại card mạng có vấn đề không? Có thể bị treo card mạng. Nếu bạn dùng máy đơn không có card mạng thì xem cài đặt modem có vấn đề không? Kiểm tra bằng cách bạn vào right-click vào My computer\Properties\Hardware\Device manager..Kiểm tra network adapters và modems xem.
  • Bước 3: Nếu card mạng của bạn bình thường thì có thể máy bạn đang lỗi Windows. Bạn phải cài lại Windows

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung