; charset=UTF-8" /> Không cài được windows trên macbook bằng bootcam phải làm gì? Hướng dẫn nhanh

Không cài được windows trên macbook bằng bootcam phải làm gì? Hướng dẫn nhanh

Jun 10, 2019
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

Không cài được windows trên macbook bằng bootcam phải làm gì? Hướng dẫn nhanh

Cho em hỏi hiện em đang sử dụng iMac mid 2011 nhưng em muốn cài Windows vào Bootcamp thì nó báoThe disk is not journaled. You must enable journaling using Disk Utility before using the Boot Camp Assistant”. Giờ em phải khắc phục như thế nào ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung