; charset=UTF-8" /> Hướng dẫn tải & cài đặt ứng dụng Anydesk cho windows và mac os chi tiết

Hướng dẫn tải & cài đặt ứng dụng Anydesk cho windows và mac os chi tiết

Jan 13, 2019
Hotline: 0932868662
0 0

Hướng dẫn tải & cài đặt ứng dụng Anydesk cho windows và mac os chi tiết

Ngoài ứng dụng hỗ trợ sửa máy tính từ xa Teamviewer hay Ultraviewer trên máy tính windows, macbook. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đế các bạn một phần mềm có tên Anydesk. Công cụ kết nối sửa máy tính online hoàn toàn miễn phí.

Bước 1: Chúng ta sẽ tiến hành download ứng dụng Anydesk về máy tính

Download ( Tải ngay)

WINDOWS

MAC OS X

Bước 2: Mở file tải về & Tiến hành đọc ID cho chúng tôi

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung