Hướng Dẫn Cài Đặt Outlook Cho Macbook – Dịch Vụ Cài Office Macbook Tại Nhà

Hướng Dẫn Cài Đặt Outlook Cho Macbook – Dịch Vụ Cài Office Macbook Tại Nhà

Outlook là phần mềm quản lý thông tin cá nhân của Microsoft, bao gồm các công cụ: e-mail, lịch, công việc quản lý, quản lý liên lạc, ghi chú, tạp chí và duyệt web. Outlook có thể được sử dụng như một ứng dụng độc lập, hoặc có thể làm việc với các ứng dụng kết hợp khác cho nhiều người dùng trong một tổ chức, chẳng hạn như chia sẻ các hộp thư và lịch biểu, trao đổi thư mục công cộng, danh sách SharePoint và lịch trình cuộc họp.

Trường hợp Thêm hoặc chỉnh sửa tài khoản email

 • Để thiết lập tài khoản email mới hoặc chỉnh sửa cài đặt trên tài khoản hiện có, hãy nhấp vào menu Công cụ , sau đó chọn Tài khoản để mở bảng Tài khoản Outlook trên mac
 • Thiết lập tài khoản email đầu tiên của bạn: Nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập Outlook trên mac, bạn sẽ cần nhấp vào biểu tượng phong bì bên cạnh tùy chọn thứ ba: Email khác (iCloud, Google, Yahoo !, hoặc các tài khoản khác)
 • Thiết lập tài khoản email bổ sung: Khi bất kỳ tài khoản email nào đã được thiết lập trong Outlook 2016, bạn có thể thêm tài khoản bổ sung bằng cách nhấp vào dấu cộng ở góc dưới bên trái và chọn Email khác… từ trình đơn kéo xuống
 • Thay đổi cài đặt cho tài khoản email hiện có: Nhấp vào tên tài khoản trong danh sách tài khoản ở bên trái để thực hiện thay đổi đối với bất kỳ tài khoản hiện có nào trong Outlook 2016 và chuyển sang Bước # 4: Chỉnh sửa Tài khoản Email Hiện có .

Bước # 2: Cấu hình tài khoản email mới

Trên bảng thông tin tài khoản, nhập thông tin như sau:

Lúc đầu, bạn sẽ các thông tin Địa chỉ email và Mật khẩu . Khi bạn nhập địa chỉ email của mình sau đó sẽ tự động mở rộng cửa sổ để hiển thị tất cả các tin được hiển thị trong hình trên.

 • Địa chỉ email: yêu cầu địa chỉ email đầy đủ của bạn , chẳng hạn như sample@example.com.
 • Mật khẩu: là mật khẩu liên kết với tài khoản email.
 • Tên người dùng: là địa chỉ email đầy đủ của bạn. Nó phải khớp chính xác với những gì bạn đã nhập vào trường địa chỉ E-mail ở trên.
 • Loại: bạn có thể chọn IMAP hoặc POP. IMAP được khuyến nghị vì khả năng đồng bộ hóa thư giữa nhiều thiết bị (để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các giao thức, hãy xem email IMAP so với POP3 ).
 • Máy chủ đến:
 • Khi sử dụng cài đặt tiêu chuẩn (không phải SSL), hãy sử dụng mail.yourdomainname.com
 • Khi sử dụng cài đặt bảo mật (SSL), hãy sử dụng tên máy chủ của máy chủ (host.yourdomainname.com)
 • Không cần thay đổi số cổng mặc định trừ khi bạn đã định cấu hình máy chủ của mình để sử dụng các cổng không chuẩn (không phổ biến)
 • Chọn hộp bên cạnh Sử dụng SSL để kết nối (được khuyến nghị)
 • Máy chủ thư đi:
 • Khi sử dụng cài đặt tiêu chuẩn (không phải SSL), hãy sử dụng mail.yourdomainname.com
 • Khi sử dụng cài đặt bảo mật (SSL), hãy sử dụng tên máy chủ của máy chủ (host.yourdomainname.com)
 • Không cần thay đổi số cổng mặc định trừ khi bạn đã định cấu hình máy chủ của mình để sử dụng các cổng không chuẩn (không phổ biến)
 • Chọn hộp bên cạnh Sử dụng SSL để kết nối (được khuyến nghị)
 • Khi bạn đã nhập tất cả thông tin được yêu cầu, hãy nhấp vào nút Thêm tài khoản ở cuối cửa sổ để tạo tài khoản với cài đặt được chỉ định của bạn.

Bước # 3: Định cấu hình cài đặt bảo mật

Khi bạn thêm tài khoản email của mình, một cửa sổ cảnh báo có thể nhắc bạn xem lại cài đặt bảo mật. Nếu bạn không thấy lời nhắc nào như vậy, thì bạn đã sẵn sàng và có thể bắt đầu sử dụng Outlook 2016 bằng tài khoản email của mình ngay bây giờ thì nhấp vô tiếp tục

Nếu bạn muốn tiếp tục kết nối, bạn có hai tùy chọn:

 • Bạn có thể nhấp vào nút Tiếp tục để tiếp tục, với cảnh báo rằng bạn có thể cần phải chấp nhận cảnh báo mỗi khi Outlook kết nối.
 • Bạn có thể lưu trữ vĩnh viễn chứng chỉ và coi chứng chỉ đó là đáng tin cậy bằng cách nhấp vào Hiển thị chứng chỉ rồi chọn hộp bên cạnh Luôn tin tưởng… trước khi nhấp vào Tiếp tục . Bạn sẽ cần xác thực bằng mật khẩu của mình để lưu trữ ngoại lệ cho chứng chỉ tự ký của bạn.

Bước # 4: Chỉnh sửa Tài khoản Email Hiện tại

Để thay đổi cài đặt trên tài khoản email hiện có, hãy nhấp vào menu Công cụ , sau đó chọn Tài khoản để mở bảng điều khiển Tài khoản.

Nhấp vào tên của tài khoản trong ngăn bên trái và thực hiện các thay đổi mong muốn:

 • Tên người dùng: là địa chỉ email đầy đủ của bạn. Nó phải khớp chính xác với giá trị của trường địa chỉ E-mail ở trên.
 • Mật khẩu: là mật khẩu liên kết với tài khoản email.
 • Máy chủ đến:
 • Khi sử dụng cài đặt tiêu chuẩn (không phải SSL), hãy sử dụng mail.yourdomainname.com
 • Khi sử dụng cài đặt bảo mật (SSL), hãy sử dụng tên máy chủ của máy chủ (host.yourdomainname.com)
 • Không cần thay đổi số cổng mặc định trừ khi bạn đã định cấu hình máy chủ của mình để sử dụng các cổng không chuẩn. Nếu bạn cần định cấu hình thư trên một cổng khác, bạn có thể chọn hộp bên cạnh Ghi đè cổng mặc định và nhập giá trị máy chủ thư đến thích hợp (POP3 phải là 110 đối với kết nối không phải SSL và 995 khi sử dụng SSL; IMAP phải là 143 cho các kết nối không phải SSL và 943 khi sử dụng SSL.)
 • Chọn hộp bên cạnh Sử dụng SSL để kết nối (được khuyến nghị) để có kết nối an toàn.
 • Máy chủ thư đi:
 • Khi sử dụng cài đặt tiêu chuẩn (không phải SSL), hãy sử dụng mail.yourdomainname.com
 • Khi sử dụng cài đặt bảo mật (SSL), hãy sử dụng tên máy chủ của máy chủ (host.yourdomainname.com)
 • Không cần thay đổi số cổng mặc định trừ khi bạn đã định cấu hình máy chủ của mình để sử dụng các cổng không chuẩn. Nếu bạn cần định cấu hình thư trên một cổng khác, bạn có thể chọn hộp bên cạnh Ghi đè cổng mặc định và nhập giá trị máy chủ thư đi thích hợp (25 cho kết nối không phải SSL và 465 khi sử dụng SSL; Không giống như nhiều ứng dụng thư khác, Outlook 2016 không yêu cầu bạn sử dụng cổng 587 trên Mac OS X).
 • Chọn hộp bên cạnh Sử dụng SSL để kết nối (được khuyến nghị) để có kết nối an toàn.
 • Nút More Options… sẽ cho phép bạn định cấu hình xác thực cho máy chủ thư đi (SMTP):Outlook2016MacEdAcExMOpt
 • Xác thực: Thông thường, Sử dụng Thông tin Máy chủ Đến là đủ, nhưng nếu bạn nhận được lỗi kết nối do xác thực SMTP, bạn có thể cần chọn Tên người dùng và Mật khẩu . Không chọn Không có ; bạn sẽ không thể gửi thư nếu Không có được chọn làm loại xác thực.
 • Tên người dùng: Chỉ có thể điền trường này nếu bạn sử dụng kiểu xác thực Tên người dùng và Mật khẩu . Nếu được bật, nó phải là địa chỉ email đầy đủ.
 • Mật khẩu: Chỉ có thể điền trường này nếu bạn sử dụng kiểu xác thực Tên người dùng và Mật khẩu . Nếu được bật, hãy sử dụng mật khẩu của tài khoản email.
 • Phần thưởng: Chọn Thư mục IMAP để đồng bộ hóa
 • Theo mặc định, Outlook 2016 dành cho Mac OS X sẽ đồng bộ hóa tất cả các thư mục IMAP. Để chỉ định những cái bạn muốn đồng bộ, hãy kéo xuống dưới menu Công cụ và chọn Thư mục IMAP… để hiển thị Trình duyệt Thư mục.

Trung tâm Caidatwin.net nhận Cài đặt Phần mềm macbook tại nhà . trong đó có phần mềm Outlook. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp bạn hãy đặt niềm tin vào chúng tôi.

About Huynh TuongVi

Check Also

Cách Xem Ai Đó Đọc Tin Nhắn Của Bạn Trong Viber

Cách Xem Ai Đó Đọc Tin Nhắn Của Bạn Trong Viber Bạn có thể dễ …

Trả lời