; charset=UTF-8" /> HỆ THỐNG MẠNG BỊ CHẶN TRUY CẬP WEBSITE - Cài Macbook Tại Nhà | Sửa Chữa Máy Tính & Mạng Internet Chuyên Nghiệp Ở Tphcm

HỆ THỐNG MẠNG BỊ CHẶN TRUY CẬP WEBSITE

Feb 1, 2020
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

HỆ THỐNG MẠNG BỊ CHẶN TRUY CẬP WEBSITE

Em bị như thế này nhưng vẫn vào được Facebook. Nhưng lại không vô được Youtube và mấy trang khác là như thế nào ạ?

Hướng dẫn của Caidatwin.net:

Tình trạng của bạn dường như mạng của bạn đang bị chặn truy cập Website. Bạn có thể làm theo các cách sau:

  1. Bạn rút dây mạng ra khỏi máy tính và cấm lại
  2. Chỉnh lại DSN mạng để vào thử xem được không
  3. Nếu không được, bạn cần gọi nhà mạng mà bạn đăng ký để được hỗ trợ nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung