Recent Posts

Cách chuyển đổi phím command & control trên bàn phím mac

Cách chuyển đổi phím Command & Control trên bàn phím Mac Chìa khóa quan trọng nhất trên bàn phím của Mac được cho là Command Key (⌘) , được sử dụng trong một số lượng lớn các phím tắt quan trọng, từ Command-C để sao chép, tới Command-P để in, …

Read More »