; charset=UTF-8" /> CARD MÀN HÌNH 256MB CÓ CẦN LẮP THÊM RAM - Cài Macbook Tại Nhà | Sửa Chữa Máy Tính & Mạng Internet Chuyên Nghiệp Ở Tphcm

CARD MÀN HÌNH 256MB CÓ CẦN LẮP THÊM RAM

CARD MÀN HÌNH 256MB CÓ CẦN LẮP THÊM RAM

Mình có Card màn hình này 256mb và Ram 2Gb. Mình muốn máy chạy nhanh hơn. Vậy mình có cần mua thêm Ram không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung