; charset=UTF-8" /> Cài đặt game fifa lỗi has stopped working thì sửa như thế nào?

Cài đặt game fifa lỗi has stopped working thì sửa như thế nào?

Cài đặt game fifa lỗi has stopped working thì sửa như thế nào?

Mình chơi gam Fifa 14. Cấu hình máy mình là Dell 3543 i5 5200, có cài thêm ổ cứng SSD. Ad giúp em sửa lỗi ” Has stopped working… ” với ạ. Mình đã dùng Driver easy pro update hết driver thiếu rồi mà vẫn bị lỗi đó. Mong ad chỉ mình cách sửa lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung