Cài đặt game fifa lỗi has stopped working thì sửa như thế nào?

Oct 18, 2018
Hỏi & Đáp
0 0

Cài đặt game fifa lỗi has stopped working thì sửa như thế nào?

Mình chơi gam Fifa 14. Cấu hình máy mình là Dell 3543 i5 5200, có cài thêm ổ cứng SSD. Ad giúp em sửa lỗi ” Has stopped working… ” với ạ. Mình đã dùng Driver easy pro update hết driver thiếu rồi mà vẫn bị lỗi đó. Mong ad chỉ mình cách sửa lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button