; charset=UTF-8" /> Cách thay đổi phần mở rộng của tệp - Cài Macbook Tại Nhà | Sửa Chữa Máy Tính & Mạng Internet Chuyên Nghiệp Ở Tphcm

Cách thay đổi phần mở rộng của tệp

Cách thay đổi phần mở rộng của tệp

Ngoài tên của nó, mỗi tệp trên máy tính của bạn cũng có một phần mở rộng. Đó là hai hoặc ba ký tự ở cuối tên tệp, ngay sau dấu chấm. Ví dụ: tên tệp đầy đủ cho một bài hát MP3 có thể trông như thế này: Bài hát yêu thích của tôi.mp3. Đó là hậu tố .mp3 Cảnh là phần mở rộng tập tin.

Hệ điều hành trên máy tính của bạn sử dụng các tiện ích mở rộng để biết loại tệp nào đang hoạt động và cách xử lý tệp. Họ cũng cung cấp thông tin về ứng dụng nào bạn nên sử dụng để mở chúng.

Bất kể bạn sử dụng máy tính Windows hay Mac OS X, bạn có thể thay đổi phần mở rộng của từng tệp trong hệ thống của mình.

HAI CÁCH TIẾP CẬN
Có hai cách để thay đổi phần mở rộng của tệp. Bạn có thể thay đổi thủ công hoặc sử dụng chương trình để lưu tệp được đề cập dưới một tiện ích mở rộng khác. Sự khác biệt chính giữa hai kịch bản này là cách hệ điều hành sẽ diễn giải tệp khi bạn thay đổi tiện ích mở rộng.

THAY ĐỔI PHẦN MỞ RỘNG BẰNG TAY

Nếu bạn làm thủ công, hệ thống có thể sẽ không thể xử lý tệp chính xác. Ví dụ: nếu bạn thay đổi tệp âm thanh .mp3 thành tệp hình ảnh .jpg, hệ thống sẽ không mở được. Lý do là cấu trúc bên trong của tệp âm thanh khá khác với cấu trúc của tệp hình ảnh.

Tuy nhiên, thay đổi này có thể hoạt động nếu hai tiện ích mở rộng khác nhau tham chiếu cùng loại tệp. Ví dụ tốt nhất về điều này là định dạng JPEG. Cả hai phần mở rộng .jpgv và các phần mở rộng .jpeg, đề cập đến cùng một cấu trúc tệp, cho phép cùng một chương trình mở cả hai tệp mà không có sự khác biệt.

Ngoài ra, có thể xảy ra khi bạn lưu tệp trực tiếp từ chương trình, bạn có thể vô tình xóa tiện ích mở rộng và chỉ để lại tên tệp. Điều đó sẽ khiến tập tin không thể sử dụng được bởi hệ thống vì nó sẽ không biết phải làm gì với một tập tin không có phần mở rộng. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần đổi tên tệp và thêm phần mở rộng chính xác.

Để làm điều đó trong Windows 10, trước tiên bạn cần buộc hệ thống hiển thị cho bạn các phần mở rộng tệp bên cạnh tên tệp.

 1. Mở File Explorer bằng cách nhấn đồng thời nút Windows và phím E E. Bạn cũng có thể nhấp đúp vào biểu tượng của PC This PC trên máy tính để bàn của bạn.
 2. Nhấp vào tab  View từ menu phía trên.
 3.  Ở phần trên của cửa sổ sẽ hiển thị các tùy chọn xem có sẵn.
 4. Tìm phần mở rộng tên tệp của tập tin tùy chọn tên trên băng và đánh dấu vào hộp kiểm của nó.

Điều đó sẽ cho phép bạn xem phần mở rộng của mỗi tệp ở cuối tên của nó, cho phép bạn thay đổi chúng bằng cách đổi tên tệp.

Trên Mac OS X, bạn cũng có thể bật tiện ích mở rộng trong một vài bước.

 1. Mở ứng dụng Finder.
 2. Trong menu trên cùng, nhấp vào tùy chọn Finder Finder.
 3. Từ menu xuất hiện, nhấp vào “Preferences.”
 4. Nhấp vào tab Advanced.
 5. Đánh dấu vào ô bên cạnh “Show all filename extensions”
 6. Đóng Preferences

Với tùy chọn này được bật, bạn có thể đổi tên một tệp để thay đổi phần mở rộng của nó.

THAY ĐỔI PHẦN MỞ RỘNG BẰNG PHẦN MỀM

Nếu bạn muốn thay đổi tiện ích mở rộng và đảm bảo hệ thống có thể xử lý đúng cách, thì tốt nhất nên sử dụng phần mềm cho mục đích này.

Khi bạn mở tệp trong chương trình tương ứng, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có thể lưu tệp đó dưới một tiện ích mở rộng khác. Ví dụ: nếu bạn muốn thay đổi tập tin Word của mình từ khăn .docx, thành tên .pdf, thì hãy làm điều này:

 1. Mở tệp trong Word.
 2. Nhấp vào tab File  ở menu trên.
 3. Nhấp vào Lưu  dưới dạng trực tiếp
 4. Chọn vị trí mà bạn muốn lưu tệp.
 5. Trong menu Save Save as, sắp xếp, trong trường Lưu Save dưới dạng loại, thì hãy chọn phần mở rộng tập tin mong muốn từ menu thả xuống. Trong ví dụ này, đó sẽ là bản PDF PDF (* .pdf).
 6. Khi bạn nhấp vào nút Lưu Save của menu này, Word sẽ chuyển đổi tài liệu thành PDF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung