; charset=UTF-8" /> Cách tắt khởi động 2 phiên bản Windows khi mở máy tính bạn nên biết

Cách tắt khởi động 2 phiên bản Windows khi mở máy tính bạn nên biết

Jan 13, 2019
Hỏi & Đáp Máy Tính
0 0

Cách tắt khởi động 2 phiên bản Windows khi mở máy tính bạn nên biết

Máy mình khởi động là hiện 2 phiên bản Windows, lúc nào mình cũng phải chọn phiên bản Windows 7. Hướng dẫn mình cách cài đặt để tắt một phiên bản với

Hướng dẫn của Caidatwin.net:

Nếu bạn cài 2 hoặc nhiều hệ điều hành trên cùng 1 máy tính thì mặc định windows sẽ khởi động windows được set mặc định trước. Tuy nhiên khi khởi động xong windows sẽ hỏi lại bằng cách hiển thị danh sách các hệ điều hành trong máy tính. Nếu tạm thời trong 1 thời gian bạn chỉ cần sử dụng 1 hệ điều hành và chưa cần sử dụng windows kia thì có thể bỏ phần hiển thị chọn hệ điều hành khởi động đi và chọn windows mặc định khi khởi động.

  • Bước 1: Trước tiên click chuột phải vào My Computer chọn Properties
  • Bước 2: Trong phần menu trái chọn Advanced system settings
  • Bước 3: Cửa sổ system Properties hiển thị lên chọn settings
  • Bước 4: Trong phần default operating system chọn hệ điều hành mà bạn muốn thiết lập làm mặc định. Và un check phần Time to display list operating systems đi
  • Bước 5: Nhấn Ok để hoàn thành

Bây giờ bạn có thể khởi động lại máy tính của mình để xem thiết lập này đã thành công chưa. Khi muốn dùng hệ điều hành kia các bạn cũng có thể vào đây chọn lại hoặc check lại phần hiển thị các hệ điều hành song song.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung