; charset=UTF-8" /> Cách Sửa Lỗi Màn Hình Máy Tính Hiện Auto Adjustment In Progress

Cách Sửa Lỗi Màn Hình Máy Tính Hiện Auto Adjustment In Progress

Feb 11, 2018
Mẹo Vặt & Hướng Dẫn
1 0
Cách Sửa Lỗi Auto Adjustment In Progress Auto Adjustment In Progress

Cách Sửa Lỗi Màn Hình Máy Tính Hiện Auto Adjustment In Progress

Một bạn đọc Hương Queen của trung tâm sửa máy tính pc tại nhà chúng tôi đã gửi một câu hỏi về vấn đề làm thể nào khắc phục lỗi Auto Adjustment In Progress liên tục hiện lên màn hình desktop trên máy tính bàn.

“Cho e máy tính e liên tục hiện bảng Auto Adjustment In Progress  này là sao vậy”

Nguyên nhân: Tần số của màn hình thấp hơn độ phân giải và tần số windows nên có hiện tượng rung, màn hình xịn thì có thể có chức năng tự điều chỉnh màn hình, nhưng có lẽ điều chỉnh không được nên nó rung dữ dội

Xem thêm:  LÀM THẾ NÀO XEM MẬT KHẨU WIFI TRÊN MÁY TÍNH CHẠY WIN 10?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã đến với blog. Bạn không thể sao chép nội dung