caidatwin.net

Linh Kiện Máy Tính

CPU CPU  SOCKET 1151 BOX CHÍNH HÃNG CPU Intel Pentium Gold G5420 Box Chính hãng CPU Intel Core i3-7100 Box Chính hãng CPU Intel Core i3-7350K Box Chính hãng CPU Intel Core i3-8100 Box Chính hãng CPU Intel Core i3-9100 Box Chính hãng CPU Intel Core i3-9100F Box Chính hãng (dùng card VGA) CPU Intel Core i5-9400 Box Chính hãng CPU Intel Core i5-9400F Box Chính …

Read More »

Phụ Kiện Máy Tính

USB  USB 4G SANDISK CZ50 Chính hãngUSB 8G SANDISK CZ50 Chính hãngUSB 16G SANDISK CZ50 Chính hãngUSB 16G SANDISK CZ430 Ultra Fit 3.1 Chính hãngUSB 32G SANDISK CZ430 Ultra Fit 3.1 Chính hãngUSB 64G SANDISK CZ430 Ultra Fit 3.1 Chính hãngUSB 128G SANDISK CZ430 Ultra Fit 3.1 Chính hãngUSB 4G KINGSTON công tyUSB 8G KINGSTON công tyUSB 16G KINGSTON công tyUSB 32G KINGSTON công tyUSB 4G KINGTON CH FPTUSB 8G KINGTON CH FPTUSB 16G KINGTON CH FPTUSB 32G KINGTON CH FPTUSB 4G KINGSTON SE9 MẨU MỚI MINIUSB 8G KINGSTON SE9 MẨU MỚI …

Read More »