Recent Posts

Hướng Dẫn Các Bước Quay Lại Màn Hình Trong Android

Hướng Dẫn Các Bước Quay Lại Màn Hình Trong Android Trừ khi bạn đang sử dụng các thiết bị di động có tính năng này theo mặc định, việc quay lại màn hình trên Android sẽ cần một chút công việc để thiết lập. Đây là một tính năng mà …

Read More »

Cách Xem Ai Đó Đọc Tin Nhắn Của Bạn Trong Viber

Cách Xem Ai Đó Đọc Tin Nhắn Của Bạn Trong Viber Bạn có thể dễ dàng nhận biết mọi người đã xem tin nhắn bạn đã gửi trên mạng xã hội cho người khác. Nhưng trong viber thì sao? Ví dụ: Messenger thông báo cho bạn bằng ‘đã xem’ ở …

Read More »